Järva Tolk

 

Tolkning och Översättning av klass

Järva Tolk & Översättningsservice AB förmedlar idag tolk- och språktjänster på 220 språk och dialekter, till stat, kommun, myndigheter, förvaltningar samt privata företag och organisationer i hela Sverige. Under alla våra år på marknaden har vi knutit till oss ett nätverk av tolkar & översättare som idag uppgår till ca 3.300. Vår affärside är att leverera språktjänster dygnet runt, med högsta kvalitet, bästa tillgänglighet och servicenivå. Tjänsterna omfattar alltifrån översättning på olika språk, uppdrag med kontakttolk eller telefontolk.

 
Järva Tolk & Översättningsservice AB
www.jarvatolk.se
Norgegatan 1, plan 4 
164 32 Kista
Telefon:
08-445 75 90
Telefax:
08-445 75 99
 E-post:
 info@jarvatolk.se


Cookies